hattatlarsofasi.com
Seyyid ebû-Bekir Râşid Efendi
Alî Efendi nâmında bir zâtın oğlu olan Seyyid ebû-Bekir Râşid Efendi hüsn-i hattı Firuzağalı Mehmed Rüşdî Efendi’den meşketmiş ve icâzetine nâ’il olmuş, hocasının vefâtından sonra da oğlu Alî Râsim…