hattatlarsofasi.com
Seyyid Ahmed Hulûsî Efendi
İstanbul’un, Tophâne semtinde dünyaya gelmiş olan Seyyid Ahmed Hulûsî Efendi, aklam-ı sitteyi Laz Ömer Vasfî Efendi’den meşketmiş, icâzetini aldıktan sonra da Üsküdar’daki Ayazma Mektebi’ne hüsn-i …