hattatlarsofasi.com
Şeyh Osman Efendi
Nevşehirli olan Şeyh Osman Efendi, ilk tahsîlini orada tamamladıktan sonra medrese eğitimi almak üzere İstanbul’a gitmiştir. Bu esnâda hüsn-i hatta heves ederek Şevkî Efendi’den sülüs ve nesih ders…