hattatlarsofasi.com
Şeyh Hasan Rızâyî Efendi
Edirne’de doğmuştur. Sıbyân mektebinde okurken hıfzını ikmâl eylemiş ve bu arada Gâzî Mihâl Mektebi’nin hüsn-i hat mu’allimi Tab‘î Mehmed Sa’id Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır.…