hattatlarsofasi.com
Şeyh Halîl Efendi
Fâtih’teki Murâd Buhârî Tekkesi şeyhi Hâfız Efendi’nin oğlu olarak mezkûr tekkede dünyaya gelen Şeyh Halîl Efendi, babasından târikat terbiyyesi alarak hilâfetine nâ’il olduğu gibi, dergâh müdâvimî…