hattatlarsofasi.com
Şeyh Abdüllatîf Efendi
Şeyh Ümmî Kemâl Efendi’nin neslinden ve Halvetî meşâyihinden Mehmed Nasûhî Efendi’nin hulefâsından, Seyyid Halîfe Mahallesi imâmı Kız Ahmed Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Şeyh Abdül…