hattatlarsofasi.com
Şeyh Abdülazîz Zihnî Efendi
Üsküdâr’daki Arâkiyyeci Mehmed Efendi Mescidi imâmı Şeyh Derviş Abdurrahmân Efendi’nin oğlu olarak H. 1213/M. 1798-1799 senesinde orada doğan Şeyh Abdülazîz Zihnî Efendi, Hâfız Evliyâ Efendi ve Fât…