hattatlarsofasi.com
Şevkî Efendi
Türk hat sanatı tarihinde kendine mahsus şive oluşturmayı başarabilmiş nâdir hattatlardan biri olan Şevkî Efendi, Kastamonu tüccarlarından Ahmed Ağa’nın oğludur. Asıl ismi “Mehmed” olan hattatın do…