hattatlarsofasi.com
Şekerzâde Seyyid Feyzullah Sermed Efendi
Meşâhir-i hattâtînden Şekerzâde Seyyid Mehmed Efendi’nin oğlu olan Şekerzâde Seyyid Feyzullah Sermed Efendi hüsn-i hattı babasından meşketmişse de, vefâtı üzerine icâzetini kırk gün sonra Eğrikapıl…