hattatlarsofasi.com
Sarı Yahyâ Fahreddîn Efendi
Daha fazla bilgi için gönderiyi ziyaret edin.