hattatlarsofasi.com
Samânîzâde Alî Efendi
İstanbul’da Eyüp semtinde doğdu ve ömrü boyunca orada ikamet etti. Şeyhü’l-islâm Samânîzâde Ömer Hulûsî Efendi’nin hafîdi olduğundan, onun künyesiyle yâd olunurdu. Sıbyân mektebine devam ettiği eyy…