hattatlarsofasi.com
Şalcızâde Seyyid Mehmed Reşîd Efendi
Şalcı esnâfından İsmâ‘il Ağa’nın oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Seyyid Mehmed Reşîd Efendi, babasının mesleğine nisbetle “Şalcızâde” nâmı ile ma’rûftur. İyi bir eğitimin ardından bâ-imtihân mü…