hattatlarsofasi.com
Safranbolulu Ahmed Hıfzî Efendi
Safranbolulu Ahmed Hıfzî Efendi sıbyân mektebini memleketinde tamamladıktan sonra medrese tahsîli için İstanbul’a gitmiş, bu esnâda Laz Ömer Vasfî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet …