hattatlarsofasi.com
Ramazânzâde Abdülkadir Efendi
Ramazân Efendi’nin oğlu olarak, bugün Bulgaristan sınırları içinde bulunan Hacıoğlu Pazarcığı’nda doğmuş olan Ramazânzâde Abdülkadir Efendi, Sultan Mehmed Hân-ı Râbi’in şehzâdesi Mehmed’in evlerind…