hattatlarsofasi.com
Ohrili Halîl Hâmid Efendi
Ohrili Halîl Hâmid Efendi’nin evâ’il-i hâli hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Muhtemelen medrese eğitimi almak için gittiği İstanbul’da hüsn-i hatta heves ile İsmâ‘il Zühdî Efendi’nin şâkirdânınd…