hattatlarsofasi.com
Nazîf Bey
H. 1262/M. 1846 senesinde Rusçuk’ta dünyaya gelmiş olan Nazîf Bey, Kırım Tatarları’ndan Mustafa Efendi’nin oğludur. Rus ta’arruzları nedeniyle küçük yaşta iken ailesiyle birlikte önce Dobruca’ya ve…