hattatlarsofasi.com
Mustafa Sıdkî Efendi
Cebeci Ocağı Kethüdâsı Sâlih Efendi’nin oğlu olan Mustafa Sıdkî Efendi, babasının delâletiyle alındığı Kethüdâ Kalemi’nden yetişmiş, bir süre Mısır’da görev yaptıktan sonra H. 1169/M. 1756 yılında …