hattatlarsofasi.com
Mısrî Yusuf Efendi
Mısırlı olduğu için “Mısrî” künyesiyle ma’rûftur. Tahsîlini memleketinde ikmâl eyledikten sonra İstanbul’a giderek medreseye girdiği ve dînî ilimler tahsîli aldığı anlaşılmaktadır. Bir yandan da hü…