hattatlarsofasi.com
Mîr Mustafa Efendi
Sâbık sadrazâmlardan ve hattâtînden Ferhâd Paşa’nın oğlu olan Mîr Mustafa Efendi İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Babasının dâ’iresinde iyi bir tahsîl ve terbiye görmüş olduğu gibi, değerli bir mushâ…