hattatlarsofasi.com
Mîr Mehmed Emîn Efendi
Sadrazâm Emîn Paşa’nın oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Mîr Mehmed Emîn Efendi, buna istinâden zamanında “Emîn Paşazâde” künyesiyle yâd olunmuştur. Babasının dâ’iresinde iyi bir tahsîl ve terbiy…