hattatlarsofasi.com
Mîr Hüseyin Efendi
Kapıcıbaşı Osman Ağa’nın oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Mîr Hüseyin Efendi, henüz sıbyân mektebi sıralarında hüsn-i hatta heves ile Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi’den aklâm-ı sitte meşkeder…