hattatlarsofasi.com
Mîr Ahmed Efendi
Hattatlığı ile meşhûr Sadrazâm Ferhâd Paşa’nın oğlu olan Mîr Ahmed Efendi İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Babasının dâ’iresinde yetişmiş ve ondan aklâm-ı sitte meşkederek icâzet almıştır. Vaktinin k…