hattatlarsofasi.com
Mehmed Şâkir Efendi
İstanbullu olan Mehmed Şâkir Efendi’nin nesebi hakkında bir bilgi yoktur. Sıbyân mektebi sıralarında Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’den aklâm-ı sitte dersleri almağa başlamış, genç yaşta hulefâsınd…