hattatlarsofasi.com
Mehmed Sa’id Bey
Meşhur hattat Şevkî Efendi’nin oğlu olarak H. 1284/M. 1868 senesinde İstanbul’un Haseki semtinde doğmuş olan Mehmed Sa’id Bey, Dâvûdpaşa Rüşdî Mektebi’nde okuyup şahâdetnâme aldığı gibi, babasından…