hattatlarsofasi.com
Mehmed Rüşdî Efendi
İstanbullu olup Tophâne’de yaşadığı mahalleye nisbetle hattâtîn meyânında “Fîrûzağalı” nisbesiyle yâd olunan Mehmed Rüşdî Efendi küçük yaşta iken hıfzını ikmâl ile hâfızlar zümresine iltihâk eylemi…