hattatlarsofasi.com
Mehmed İlmî Efendi
Trabzonlu hattatlardan Hacı Alî Şükrî Efendi’nin oğlu olan Mehmed İlmî Efendi, H. 12 Rebi’ü’l-âhir 1255/M. 26 Haziran 1839 tarihinde İstanbul’da doğdu. Sıbyân mektebini ikmâl eyledikten sonra Bâyez…