hattatlarsofasi.com
Mehmed Hâşim Efendi
Türk hat sanatının istisnasız en önemli isimlerinden biri olan Mustafa Rakım Efendi’nin şâkirdânından olan Mehmed Hâşim Efendi, aslen Çerkes olup Ser-sikkeken Abdülfettah Efendi’den naklen Ri…