hattatlarsofasi.com
Mehmed Giridî
Girit Adası’nın fethinden sonra devşirilen Rum asıllı çocuklardan olan Mehmed Efendi, Galata Sarayı Ocağı’ndaki tahsîli esnâsında Hâfız Osman’dan sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Âsârına …