hattatlarsofasi.com
Mehmed Emîn Yazıcı
Hırka-i Sa‘adet Cami hatibi Hâfız Eyyüb Sabrî Efendi’nin oğlu ve meşâhir-i hattâtînden Hatib Ömer Vasfî Efendi’nin kardeşi olan Mehmed Emîn Yazıcı H. 5 Cemâziye’l-evvel 1300/M. 14 Mart 1884 tarihin…