hattatlarsofasi.com
Mehmed Celâleddîn Efendi
Târikat-ı Nakşibendiyye ileri gelenlerinden Şeyh Murâd Efendi’nin hafîdi olarak İstanbul’da doğmuş olan Mehmed Celâleddîn Efendi, dedesi ve babasının nezâretinde târikat terbiyesi aldığı gibi, Kebe…