hattatlarsofasi.com
Mehmed Behçet Efendi
“Acem kılıcı” nâmı ile ma’rûf Mustafa Seyfî Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Mehmed Behçet Efendi, tahsîlini husûsî mu’allimler nezâretinde tamamlamış ve bu esnâda Mehmed Giridî’den a…