hattatlarsofasi.com
Kütâhî Mehmed Alî Ulvî Efendi
Hayatı hakkında Kütahyalı olduğu dışında herhangi bir bilgi bulunmayan Kütâhî Mehmed Alî Ulvî Efendi’nin hâlen Süleymaniye Kütüphânesi’nde bulunan icâzetnâmesinden, sülüs ve nesihi Hâfız Mustafa Şâ…