hattatlarsofasi.com
Küçük Anber Mustafa Ağa
Zamanın hattat tezkîrelerinde ismi zikredilmemiş olan Küçük Anber Mustafa Ağa Galata Sarayı gılmânından idi. Aynı lakâbı taşıyan ağadan tefrîk için “Küçük” lâkabıyla yâd olunmuştur. Galata Sarayı’n…