hattatlarsofasi.com
Kirişçi Yahya Efendi
Yedikule’de kirişçilikle meşgul olan İsmâ’il Efendi’nin oğlu olarak Dâvutpaşa’da doğmuştur. Baba mesleğinde ikdâm ile Uzunçarşı’daki dükkânında kiriş ticâret ile meşgul olduğundan, hattâtîn meyânın…