hattatlarsofasi.com
Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Türk hat sanatının en mümtâz isimlerinden biri olan Mustafa İzzet Efendi, Destân Ağazâde Mustafa Ağa’nın oğlu olarak H. 1216/M. 1801’de Tosya’da doğmuştur. Ana tarafından nesebi, sadâtdan Şeyh İsmâ…