hattatlarsofasi.com
Kâtibzâde İbrahim Şükrî Efendi
Kâtibzâde İbrahim Şükrî Efendi’nin hayâtına dâ’ir herhangi bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır. Yeniçeri Ocağı gediklilerinden olan Limnivîzâde Seyyid Osman Rüşdî Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek H. …