hattatlarsofasi.com
Kastamonî Seyyid Abdülkadir Efendi
Kastamonu meşâyihinden Seyyid Hüseyin Şa’bân Efendi’nin oğlu olarak orada dünyaya gelmiştir. Genç yaşta olduğu hâlde İstanbul’a hicret ederek, Zindankapı’da hebbâllikle(ipçilik) meşgul olmağa başla…