hattatlarsofasi.com
Kaşıkcızâde Alî Efendi
Kaşıkcıbaşı Mustafa Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Alî Efendi, babasına nisbetle “Kaşıkcızâde” künyesiyle iştihâr eylemiştir. Eğitimi esnâsında hüsn-i hatta ilgi duyup Tophânevî Mah…