hattatlarsofasi.com
Kâmil Akdik
Osmanlı İmparatorluğu’nun son “reisü’l-hattâtîn”i olan Kâmil Akdik’in asıl ismi Ahmed Kâmil’dir. Tersâne-i Â’mire Erzak Anbarı baş-kâtibi Hacı Süleyman Efendi’nin oğlu olup H. 26 Cum’ad…