hattatlarsofasi.com
Kadızâde Seyyid Mehmed Râsim Efendi
Kuzâttan Seyyid İsmâ‘il Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelmiş olan Kadızâde Seyyid Mehmed Râsim Efendi, medrese tahsîli esnâsında Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’den aklâm-ı sitte meşked…