hattatlarsofasi.com
İsmâ‘il Zühdî Efendi
Türk hat san’atının en mümtâz sîmâlarından biri olan Mustafa Râkım Efendi’nin ağabeyi ve üstâdı olan İsmâ‘il Zühdî Efendi, Ünyeli Mehmed Kapudân’ın oğlu olup Ünye’de doğmuştur. Velâdetinin ve…