hattatlarsofasi.com
İsmâ‘il Bağdâdî
Bağdâd Mevlevîhânesi şeyhi İbrahim Dedeefendi’nin oğlu olup orada doğmuştur. Eserlerine memleketine nisbetle ketebe koymuş olduğundan, hattâtîn meyânında “İsmâ‘il Bağdâdî” ismiyle meşhur olmuştur. …