hattatlarsofasi.com
İmâmzâde Seyyid Mehmed Râsim Efendi
Seyyid İsmâ‘il Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan İmâmzâde Seyyid Mehmed Râsim Efendi, müderrisîn zümresinden fâzıl ve ehl-i dîn zât idi. Hicâz Ser-askeri Tosun Ahmed Paşa’nın himmeti i…