hattatlarsofasi.com
İbrahim Ünfî Efendi
Bir esircinin azâd ettiği kölelerden olan İbrahim Ünfî Efendi’nin menşe’i hakkında bir bilgi yoktur. Ancak İslâmî tahsîl ve terbiye görmüş, hüsn-i hatta istidâdı görüldüğünden Eğrikapılı Mehmed Râs…