hattatlarsofasi.com
İbrahim Sükûtî Efendi
Türk hat san‘atının zirve dönemi olan 19. yüzyılın meşhur hattatlarından olan İbrahim Sükûtî Efendi’nin nesebi ve sâ’ir ahvâli hakkında, ne yazıkki hiçbir ma’lûmât bulunmamaktadır. Hat ü Hattâtân’d…