hattatlarsofasi.com
İbrahim Rüşdî Dede
Edirne’de doğmuş olan İbrahim Rüşdî Dede, muhtemelen akrabasından olan Hattat Nakşî Dede’ye intisâb ederek Mevlevî Târikatı’na girmiş, mürşîdinin Mevlevî sülûkunu tamamlamak üzere meşgalesini terke…