hattatlarsofasi.com
İbrahim Nâmık Efendi
Hüsn-i hattı evvelâ Hüseyin Hablî’den ve daha sonra da Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi’den meşkederek icâzet almış olan İbrahim Nâmık Efendi, vaktinin nâmlı küttâbından olup ricâl ve vüzerâya sen…