hattatlarsofasi.com
İbrahim Kırımî
Genç yaşta Kırım’dan İstanbul’a hicret etmiş olan İbrahim Kırımî, buradaki tahsîli esnâsında hüsn-i hatta heves ederek Hocazâde Mehmed Enverî Efendi’den sülüs ve nesih meşkine başlamış, kısa zamand…