hattatlarsofasi.com
Hüseyin Cârullah Efendi
Silsile-i nesebi hakkında bir bilgiye ulaşılamayan Hüseyin Cârullah Efendi’nin devşirmelerden olması kuvvetle muhtemeldir. Medrese tahsîlini tıb ilmi üzerine yapmış, hekim olduktan sonra senelerce …