hattatlarsofasi.com
Hüseyin Abdürre’uf Bey
Musâhib-i şehriyârîden Mehmed Sa’id Efendi’nin hafîdi ve Mehmed Şemseddîn Bey’in oğlu olarak H. 1283/M. 1866’da İstanbul’da dünyaya gelmiş olan Hüseyin Abdürre’uf Bey, rüşdî tahsîlini tamamladıktan…